Het verschil tussen een bloem en onkruid is een oordeel…

De Morgenster-Zaden wil bijdragen aan de verspreiding van wilde, inheemse planten, en met name de zeldzame soorten.

De zaden worden op ecologische en biologische basis geteeld. Dit houdt in dat er geen gebruik wordt gemaakt van meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Ook wordt er gefaseerd gemaaid, zodat er voldoende waardplanten voor bijen en vlinders behouden blijven.

De zaden worden met de hand geoogst op het moment dat ze rijp zijn. Dit betekent dat de grond niet heeft te lijden van machinale bewerking. Ook blijft er op deze wijze altijd voldoende te eten over voor de aanwezige populaties vogels, rupsen en insecten. De keuze voor deze teeltwijze maakt dat de voorraad van sommige soorten beperkt kan zijn.

De zaden worden na droging met de hand en behulp van authentieke zeven geschoond en verpakt.

Ter bewaking van de soortechtheid en de soortenrijkdom wordt regelmatig zaaigoed uitgewisseld met telers die dezelfde werkwijze hanteren. Zo blijft de biodiversiteit in de verschillende biotopen behouden.

Kiest u voor kwaliteit en een persoonlijk advies, en wilt u bijdragen aan een duurzaam milieu,
dan kiest u voor de Morgenster-Zaden!