Beheer weide eenjarige akkerkruiden

Eenjarige bloemenakker

Zaaien vanaf begin maart tot half mei voor bloei vanaf begin juni tot in september, met een optimum in juni en juli. Om de bloeitijd iets te vervroegen kan (een deel) ook worden gezaaid in de voorafgaande herfst. De grond dient van te voren wel te zijn ontdaan van alle begroeiing (ook kweekwortels e.d. moeten worden verwijderd!) en te worden omgespit. Akkerkruiden hebben namelijk, in tegenstelling tot soorten van de overjarige bloemenweide, een verstoord milieu nodig, en dat moeten we dus scheppen.

Willen we de cyclus zich jaarlijks laten herhalen, dan voeren we in de herfst na de bloei de plantenresten af en houden in het winterseizoen de grond zwart door schoffelen en eventueel ondiep om te spitten. (Om vergrassing tegen te gaan kan het soms beter zijn óók in het najaar gekiemde klaprozen etc. weg te schoffelen). Van minder hardnekkige soorten als Korenbloem en Ridderspoor zaaien we wat bij, voorzover dat nodig lijkt. Zo mogelijk blijven we ongewenste grassen en onkruiden verwijderen vóór ze zich uitzaaien. Op locaties met een duidelijke publieksfunctie verdient echter jaarlijks herzaaien van het mengsel (met de bijbehorende grondbewerking) de voorkeur.

Gebruik in de overjarige bloemenweide

Om de overjarige bloemenweide in de zomer van aanleg al een kleurig aanzien te verlenen kunnen we in veel gevallen tegelijk met de zaden hiervan een mengsel van eenjarige akkerkruiden meezaaien. We kunnen in dit geval wat minder dicht zaaien dan voor de eenjarige bloemenakker. Op droge, arme gronden fungeren de akkerbloemen dan bovendien als dekvrucht en tegen verstuiving. Wel zullen de planten zich daar vaak minder sterk ontwikkelen.

Wanneer de overjarige soorten zich later gaan ontwikkelen zullen de akkerkruiden vanzelf verdwijnen.